You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Bc. Miroslav Čeliga

Prekladaniu anglických textov sa venujem od roku 2003. Od roku 2013 prekladám v rámci svojej živnosti.

Štátnu skúšku z anglického jazyka som absolvoval na štátnej jazykovej škole v Nitre.

Preklady z angličtiny

Dokumenty

Brožúry a knihy

Titulky k filmu

služby

  1. Preklady

  2. Tlmočenie

  3. Vyučovanie

referencie